Persoonlijke aandacht voor u
Specialistische fysiotherapie
Hoogstraat 321
5654 NB Eindhoven

Tarieven vanaf 1 januari 2024

Tarieven Fysiotherapie

Per 1 januari 2024:

Eerste consult € 58,00
Reguliere zitting € 43,00
Kinderfysiotherapie € 55,00
Zitting manuele therapie / orofaciale therapie € 53,00
Zitting oedeemtherapie € 55,00
Toeslag voor behandeling aan huis € 18,00
Screening € 18,00
Screening en intake na screening € 55,00
Eenmalig fysiotherapeutisch consult € 72,00

 

Vergoedingen aanvullende verzekering

Deze bedragen gelden wanneer de behandelingen niet vergoed worden door uw aanvullende verzekering.

Meestal vallen de behandelingen onder uw aanvullende verzekering. Kijk goed in uw polis om te zien in hoeverre uw verzekering de kosten dekt. Wanneer de kosten vergoed worden vanuit uw aanvullende verzekering, geldt er geen eigen risico. Met alle zorgverzekeraars hebben wij contracten afgesloten. Bent u aanvullend verzekerd voor fysiotherapie, dan declareren we rechtstreeks aan deze verzekeraars voor zover uw polis dit toestaat.

De bedragen die we rechtstreeks declareren aan uw zorgverzekeraar kunnen afwijken van de genoemde bedragen. Informeer hiernaar bij uw behandelend fysiotherapeut! Alleen een beperkt aantal aandoeningen dat voorkomt op de chronische lijst kunnen nog door de basisverzekering vergoed worden vanaf de 21e behandeling.