Fysio Michielsen

Hoogstraat 321
5654 NB Eindhoven
040 - 25 25 123
info@fysiomichielsen.nl

Tarieven vanaf 1 januari 2018

Eerste consult € 44,50
Reguliere zitting € 33,50
Kinderfysiotherapie € 46,50
Zitting manuele therapie € 43,50
Zitting oedeemtherapie € 45,00
Toeslag voor behandeling aan huis € 13,00
Screening € 13,50
Intake na screening € 33,50
Eenmalig fysiotherapeutisch consult € 61,00


Deze bedragen gelden wanneer de behandelingen niet vergoed worden door uw aanvullende verzekering. 

Meestal vallen de behandelingen onder uw aanvullende verzekering. Kijk goed in uw polis om te zien in hoeverre uw verzekering de kosten dekt. Wanneer de kosten vergoed worden vanuit uw aanvullende verzekering, geldt er geen eigen risico. Met alle zorgverzekeraars hebben wij contracten afgesloten. Bent u aanvullend verzekerd voor fysiotherapie, dan declareren we rechtstreeks aan deze verzekeraars voor zover uw polis dit toestaat.

De bedragen die we rechtstreeks declareren aan uw zorgverzekeraar kunnen afwijken van de genoemde bedragen. Informeer hiernaar bij uw behandelend fysiotherapeut! Alleen een beperkt aantal aandoeningen dat voorkomt op de chronische lijst kunnen nog door de basisverzekering vergoed worden vanaf de 21e behandeling.