Fysio Michielsen

Hoogstraat 321
5654 NB Eindhoven
040 - 25 25 123
info@fysiomichielsen.nl

Kinderfysiotherapie

Bij Fysiotherapie Michielsen verzorgt Annette van Rossem de kinderfysiotherapie.

In overleg wordt bepaald of behandeling plaatsvindt in onze praktijk of bij u aan huis. Bij zuigelingen kan aan huis behandelen een meerwaarde hebben. Voor de volgende problemen kunnen kinderen terecht bij onze praktijk.

Zuigelingen

 • Voorkeurshouding/asymmetrie van de schedel
 • Vertraagde motorische ontwikkeling, bijvoorbeeld laat/niet rollen, niet kruipen, billenschuiven, laat/niet lopen
 • Te lage of te hoge spierspanning (hypo/hypertonie)
 • Premature of dysmature zuigelingen
 • Plexus brachialis leasie (Erbse parese)
 • Orthopedische aandoeningen zoals torticollis, heupdysplasie, klompvoet


Kinderen tussen 2 en 18 jaar

 • Vertraagde fijne of grof motorische ontwikkeling
  (veelvuldig vallen, onhandigheid, niet soepel bewegen of angst om te bewegen)
 • Afwijkend looppatroon, zoals tenenloper
 • Schrijfproblemen
 • Developmental Coordination Disorder
 • Orthopedische problematiek zoals scoliose, hypermobiliteit, instabiliteit
 • Juveniele reumatoïde artritis (jeugdreuma)
 • Ademhalingsproblematiek (astma)
 • Obesitas


Directe toegankelijkheid
Iedereen tussen 0 en 18 jaar die problemen heeft die van motorische aard zijn kan een consult aanvragen bij een kinderfysiotherapeut. Hier volgt dan een intake en afhankelijk van de bevindingen van de kinderfysiotherapeut volgt er onderzoek om het probleem duidelijk in kaart te brengen. Door middel van onderzoek en gestandaardiseerde testen krijgt de kinderfysiotherapeut een volledig beeld van het motorische niveau. Bij twijfel wordt altijd verwezen naar de huisarts zodat onderliggende problematiek (niet motorisch) ook voldoende aandacht krijgt.


Verwijzing
Vaak zijn het de ouders of de leerkrachten die signaleren dat een kind motorische problemen heeft. Maar ook de huisarts, de jeugdarts(consultatiebureau of schoolartsendienst), kinderarts en de kinderrevalidatiearts signaleren of een kind in zijn ontwikkeling belemmerd wordt. De huisarts of een medisch specialist kan een gerichte verwijzing kinderfysiotherapie geven.


Vergoeding
De eerste 18 behandelingen worden door de zorgverzekeraar vergoed. Voor langdurige behandeling is een verwijzing van een specialist nodig om op gehele- of gedeeltelijke vergoeding van de zorgverzekeraar te kunnen rekenen.