Fysio Michielsen

Hoogstraat 321
5654 NB Eindhoven
040 - 25 25 123
info@fysiomichielsen.nl

Duizeligheid

Als iemand duizelig is, ondergaat die persoon bewegingspatronen die er in werkelijkheid niet zijn. Dit gevoel is vaak moeilijk onder woorden te brengen. Niet iedereen bedoelt hetzelfde met het begrip duizeligheid. Klachten kunnen zijn: licht in het hoofd zijn, draaiduizeligheid, moeite met balans of evenwicht. Duizeligheid is altijd een symptoom, het is nooit een zelfstandig ziektebeeld.

Impact
Duizeligheid kan als zeer bedreigend worden ervaren: zij brengt de mens letterlijk en figuurlijk uit balans. Er kan een gevoel van onzekerheid ontstaan dat zich over alle aspecten van het dagelijkse leven uitstrekt. De sociale en maatschappelijke gevolgen van duizeligheid zijn vaak groot. Zeker bij oudere mensen kan het soms leiden tot verlies van zelfstandigheid.
Als hoofdklacht komt het voor bij 3 tot 14% van de patiënten die een huisarts bezoeken. Het is ook een klacht die sterk leeftijdsafhankelijk is. Met name bij mensen ouder dan 65 jaar komt duizeligheid veel voor.

Oorzaak achterhalen
Een belangrijk deel van het onderzoek is uw eigen verhaal. Op grond van uw verhaal kan vaak al vermoed worden wat de oorzaak van uw duizeligheid is of is geweest. Tijdens het onderzoek proberen we de oorzaak van de duizeligheid te achterhalen en we willen weten in hoeverre de klacht u beperkingen geeft. 

Duizeligheid kan vele oorzaken hebben. De meest voorkomende oorzaak blijkt Benigne Paroxysmale Positieduizeligheid (BPPD) te zijn. Andere oorzaken zijn hyperventilatie, nekklachten, de ziekte van Menière of Recurrent Vestibulopathy. Ook een infectie van het evenwichtsorgaan en/of de evenwichtzenuw kan de oorzaak van de duizeligheid te zijn.

Bij een aantal patiënten blijkt de duizeligheid door andere, uiteenlopende oorzaken te kunnen worden verklaard, bijvoorbeeld door bloeddrukproblemen, een doorbloedingsstoornis van de hersenen of door bijwerking van medicijnen. Een enkele keer komt het voor dat er geen duidelijke oorzaak voor de klachten wordt gevonden.

Behandeling 
De behandeling van duizeligheid is uiteraard afhankelijk van het onderliggende ziektebeeld. Soms is behandeling van de ziekte zelf niet mogelijk. Dan wordt geprobeerd de klachten met behulp van medicijnen of fysiotherapie te verminderen. Duizeligheidsklachten kunnen ook spontaan verminderen of verdwijnen omdat de hersenen zich kunnen aanpassen aan de nieuwe situatie. Uitleg over de oorzaak van de duizeligheid en het beloop van de klachten is dan voldoende.

Als u door uw huisarts naar ons bent verwezen voor de behandeling van uw duizeligheidsklachten, dan is de oorzaak van uw klachten vaak BPPD. Fysiotherapie kan ook helpen bij duizeligheidsklachten die veroorzaakt worden door hyperventilatie en nekproblemen.
Het is ook mogelijk dat u verwezen wordt voor vestibulaire revalidatie. Hiervoor komt u in aanmerking indien u te maken krijgen met duizeligheid die wordt veroorzaakt door verminderde functie of uitval van het evenwichtsorgaan. Dit kan het geval zijn bij een ontsteking van het evenwichtsorgaan of na binnenoor infectie of brughoektumor.

Behandeling van BPPD
Benigne betekent ongevaarlijk (goedaardig) en paroxismaal betekent dat de duizeligheid in aanvallen optreedt. Kenmerkend voor BPPD is kortdurende, acute draaiduizeligheid die aanwezig is enkele seconden na het maken van een specifieke beweging van het hoofd (omrollen in bed, naar boven kijken of voorover buigen). Deze duizeligheid duurt meestal niet langer dan een minuut. Hierbij kan misselijkheid optreden.
BPPD wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van ‘oorkristallen’ in een deel van het binnenoor waar zij zich niet horen te bevinden. BPPD is één van de belangrijkste veroorzakers van draaiduizeligheid en één van de best behandelbare vormen. Dit onderscheidt BPPD van andere vormen van duizeligheid.
​BPPD herstelt vaak spontaan, maar dit kan soms lang duren. Om dit te bespoedigen kan de fysiotherapeut gebruik maken van een repositiemanoevre. Door middel van een specifieke handgreep worden de zwevende oorsteentjes verplaatst naar een ander deel van het evenwichtsorgaan. De steentjes kunnen dan niet meer leiden tot duizeligheid. Wanneer deze manoevre niet mogelijk is of neit afdoende werkt, kan oefentherapie voorgeschreven worden. Deze oefenignen trainen het evenwichtsorgaan. De oefeningen bestaan uit oog-, hoofd- en lichaamsbewegingen waarbij vaak duizeligheid geprovoceerd wordt. Het doel is om het evenwichtssysteem te stimuleren waardoor het zich aanpast en beter functioneert. Deze oefenignen zijn effectief waneer ze nauwgezet en regelmatig worden uitgevoerd. Voor meer informatie kunt u de volgende website bezoeken van het duizeligheidscentrum  in Apeldoorn met filmpjes over het evenwichtsorgaan en duizeligheid.

https://www.duizeligheidscentrum.nl/Duizeligheidscentrum