Fysio Michielsen

Hoogstraat 321
5654 NB Eindhoven
040 - 25 25 123
info@fysiomichielsen.nl

Chronische pijn

Iedereen heeft wel eens pijn. Het geruststellende van de meeste pijn is dat het overgaat. Als de pijn over is, dan is het leed ook snel weer vergeten. Het is voor de meeste mensen ondenkbaar dat die pijn niet overgaat. 

Pijn is nuttig en zinvol. Het is een duidelijk signaal van schade aan het lichaam. Helaas is het niet altijd zo simpel. Het systeem, dat verantwoordelijk is voor het signaleren van pijn, geeft in sommige gevallen geen betrouwbare informatie. Het kan voorkomen dat iemand veel pijn ervaart, maar dat er in diverse onderzoeken geen afwijkingen naar voren komen. Een andere vorm is referred pain. Dit wil zeggen dat de pijn zich ergens projecteert, maar dat de oorzaak van de pijn zich ergens anders bevindt. Bijvoorbeeld bij pijn aan de zijkant van de arm, dit wijst erop dat er iets met de schouder aan de hand is.

Het belangrijkste doel van de fysiotherapie bij chronische pijnklachten is het inzicht geven in de klacht en hoe hier op adequate wijze mee kan worden omgegaan. De fysiotherapeut leert de patiënt controle te hebben over het eigen herstel en hoe nieuwe klachten voorkomen kunnen worden. Om dit te bereiken geeft de therapeut informatie over de aard van de klachten, het beloop en het belang van een actieve levensstijl.

Andere mogelijke behandeldoelen zijn:

  • opbouwen van activiteiten
  • angst voor bewegen verminderen
  • lichamelijke conditie optimaliseren