Persoonlijke aandacht voor u
Specialistische fysiotherapie
Hoogstraat 321
5654 NB Eindhoven

Manuele therapie

Manuele therapie is een specialisatie van fysiotherapie en is bedoeld voor mensen met klachten in het bewegingsapparaat, dat wil zeggen: de wervelkolom en gewrichten van de armen en benen.
Klachten in de wervelkolom of ledematen ontstaan wanneer gewrichten te weinig of juist te veel bewegen. Dergelijke stoornissen van het gewricht worden ook wel bewegingsfunctiestoornissen genoemd. Bewegen wordt dan moeilijk en pijnlijk en soms kan de pijn uitstralen naar andere delen van het lichaam. Met behulp van manuele therapie kan de stoornis van de gewrichten worden verminderd of verholpen.

Wat is manuele therapie?

Bewegingsfunctiestoornissen waarbij er te weinig beweeglijkheid mogelijk is in het gewricht worden door de manueel therapeut vaak behandeld met het toepassen van specifieke bewegingen. Dit kunnen bewegingen zijn in een rustig tempo, waarbij de manueel therapeut de verloren bewegingsfunctie herstelt; dit noemen we mobilisaties. Ook kan de behandeling bestaan uit een snelle impuls in het gewricht tijdens een beweging. Daarbij hoort men soms een knappend of krakend geluid; dit noemen we manipulaties. De meeste mensen ervaren dit als een kortstondig vreemd gevoel, maar vinden het over het algemeen niet pijnlijk. De effecten zijn vaak direct merkbaar, u ervaart een toename in de bewegingsvrijheid en vaak een afname van pijn.

Om de herwonnen beweeglijkheid te behouden, krijgt u huiswerkoefeningen mee van de manueel therapeut. Om een optimale effectiviteit te verkrijgen van de behandeling is het van belang dat u deze oefeningen regelmatig uitvoert. De manueel therapeut zal u daarin instrueren.

Bewegingsfunctiestoornissen waarbij er juist teveel aan bewegingsvrijheid is worden gestabiliseerd door middel van specifieke oefeningen en training. Dit soort oefeningen worden vaak toegepast bij klachten in de nek en in de lage rug. Ook bij hoofdpijnklachten kan training van de stabiliteit de klachten verminderen. De oefeningen hebben als doel de balans tussen verschillende spiergroepen te herstellen en het aanspannen van stabiliserende spieren te bevorderen. Ook worden verschillende situaties uit de thuis- of werkomgeving nagebootst om de stabiliteitstraining zo functioneel mogelijk te maken. Oefeningen en training zijn het meest effectief als deze ook thuis worden voortgezet. De manueel therapeut zal u daarom ook vaak huiswerkoefeningen meegeven

Gezond bewegen en een juiste houding zijn essentieel voor het verminderen van bewegingsapparaat gerelateerde klachten. De manueel therapeut is erin gespecialiseerd u goede adviezen met betrekking tot houding en beweging te geven om uw klacht te doen verminderen en klachten in de toekomst te voorkomen.

Klik hier voor een filmpje van de Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie.

Fysio en manuele therapie

Tijdens het eerste consult zal de manueel therapeut beginnen met een screening. In deze screening wordt geïnventariseerd of manuele therapie zinvol is bij uw klacht. Mocht de manueel therapeut beslissen dat manuele therapie niet voor u geschikt is, zal er contact worden opgenomen met uw (huis)arts, om andere opties voor u te bespreken. Als er geen beperkingen voor manuele therapie zijn gevonden, wordt er dieper ingegaan op het ontstaan van de klachten, wanneer de klachten optreden, hoelang de klachten bestaan en wat de klachten doet toe- en afnemen.

Daarna volgt een lichamelijk onderzoek, waarbij de manueel therapeut de houding en het bewegen beoordeelt en met specifieke bewegingen de gewrichten onderzoekt. Op grond van de verkregen onderzoeksgegevens kan een diagnose worden gesteld en wordt er in overleg met u een behandeling opgestart.

Wanneer manuele therapie?

Veel klachten die veroorzaakt worden door stoornissen in gewrichten kunnen door de manueel therapeut positief worden beïnvloed. Denkt u hierbij aan:
*Hoofd- en nekpijn in combinatie met slecht kunnen bewegen van de wervelkolom
*Nek- en schouderklachten, al dan niet met uitstraling naar de armen
*Hoge rugklachten, al dan niet in combinatie met rib en borstpijn
*Lage rugklachten, al dan niet met uitstraling naar de benen
*Bepaalde vormen van duizeligheid
*Klachten aan de gewrichten van de armen en benen

Bijwerkingen manuele therapie

Na een behandeling met manuele therapie, en in het bijzonder na een manipulatie, kunt u een kortdurende verergering van de klachten merken. De meest genoemde bijwerkingen van manuele therapie zijn spierpijn, stijfheid, hoofdpijn en vermoeidheid. Deze reactie is bij meer dan 60% van de mensen binnen 24 uur weer verdwenen.

Vergoeding manuele therapie

Manuele therapie zit voor personen tot 18 jaar in het basispakket van de zorgverzekering. Boven de 18 jaar is een aanvullende verzekering nodig om in aanmerking te komen voor een vergoeding.