Persoonlijke aandacht voor u
Specialistische fysiotherapie
Hoogstraat 321
5654 NB Eindhoven

Kinderfysiotherapie Eindhoven

Bij Fysio Michielsen & van Rossem verzorgt Annette van Rossem de kinderfysiotherapie. Iedereen tussen 0 en 18 jaar die problemen heeft die van motorische aard zijn kan een consult aanvragen bij een kinderfysiotherapeut. Er wordt gestart met een intake en afhankelijk van de bevindingen van de kinderfysiotherapeut, volgt er onderzoek om het probleem duidelijk in kaart te brengen. Door middel van onderzoek en gestandaardiseerde testen krijgt de kinderfysiotherapeut een volledig beeld van het motorische niveau. Bij twijfel wordt altijd verwezen naar de huisarts zodat onderliggende (niet motorische) problematiek ook voldoende aandacht krijgt.

Vaak zijn het de ouders of de leerkrachten die signaleren dat een kind motorische problemen heeft. Maar ook de huisarts, de jeugdarts (consultatiebureau of schoolartsendienst), kinderarts en de kinderrevalidatiearts signaleren of een kind in zijn ontwikkeling belemmerd wordt. De huisarts of een medisch specialist kan dan een gerichte verwijzing kinderfysiotherapie geven.

In overleg wordt bepaald of behandeling plaatsvindt in onze praktijk of bij u aan huis. Bij zuigelingen kan aan huis behandelen een meerwaarde hebben. Hieronder volgen de meest voorkomende  problemen waarvoor kinderen bij ons terecht kunnen. Bij sportblessure wordt meestal samen gewerkt met onze sportfysiotherapeut Dirk Michielsen.

Kinderfysiotherapie bij zuigelingen
Voorkeurshouding/asymmetrie van de schedel
Vertraagde motorische ontwikkeling
Te lage of te hoge spierspanning (hypo/hypertonie)
Premature of dysmature zuigelingen
Plexus brachialis laesie (Erbse parese)
Orthopedische aandoeningen

Kinderfysiotherapie bij kinderen tussen 2 en 18 jaar
Vertraagde fijne of grof motorische ontwikkeling
Afwijkend looppatroon
Houdingsproblematiek
Schrijfproblemen
Orthopedische problematiek
Ademhalingsproblematiek (astma)
Obesitas

Vergoeding kinderfysiotherapie
De eerste 18 behandelingen worden door de zorgverzekeraar vergoed. Hierna krijgen kinderen ook nog de vergoeding die de ouder heeft in het aanvullende pakket. Voor langdurige behandeling is een verwijzing van een specialist nodig om op vergoeding van de zorgverzekeraar te kunnen rekenen.

Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie richt zich op problemen rondom het bewegen en het bewegingssysteem van kinderen en jongeren (0-18 jaar). Wanneer uw kind problemen ondervindt met bewegen, dan is de kinderfysiotherapeut de aangewezen zorgverlener.

Een kinderfysiotherapeut is goed opgeleid en heeft na de basis(bachelor)opleiding fysiotherapie de vervolgopleiding (Master)kinderfysiotherapie afgerond. De kinderfysiotherapeut werkt altijd, na onderzoek gedaan te hebben, volgens een behandelplan. Wanneer nodig wordt overlegd met andere disciplines, zoals de arts, leerkracht, logopedist of ergotherapeut.

Met welke problemen kunt u bij ons terecht?

  • voorkeurshouding zuigeling
  • afwijkende vormen van voortbewegen
  • vertraagde motorische ontwikkeling
  • orthopedische klachten
  • houdingsproblematiek
  • schrijfproblemen

Vergoeding kinderfysiotherapie

De eerste 18 behandelingen worden door de zorgverzekeraar vergoed. Voor langdurige behandeling is een verwijzing van een specialist nodig om op gehele- of gedeeltelijke vergoeding van de zorgverzekeraar te kunnen rekenen.

Procedure kinderfysiotherapie

Iedereen tussen 0 en 18 jaar die problemen heeft die van motorische aard zijn kan een consult aanvragen bij een kinderfysiotherapeut. Hier volgt dan een intake en afhankelijk van de bevindingen van de kinderfysiotherapeut volgt er onderzoek om het probleem duidelijk in kaart te brengen. Door middel van onderzoek en gestandaardiseerde testen krijgt de kinderfysiotherapeut een volledig beeld van het motorische niveau. Bij twijfel wordt altijd verwezen naar de huisarts zodat onderliggende problematiek (niet motorisch) ook voldoende aandacht krijgt.

Verwijzing motorische ontwikkeling

Vaak zijn het de ouders of de leerkrachten die signaleren dat een kind motorische problemen heeft. Maar ook de huisarts, de jeugdarts(consultatiebureau of schoolartsendienst), kinderarts en de kinderrevalidatiearts signaleren of een kind in zijn ontwikkeling belemmerd wordt. De huisarts of een medisch specialist kan een gerichte verwijzing kinderfysiotherapie geven.